Hljeb od tekstila

“Hljeb od tekstila” je ekološko-socijalni projekat u kome se svakodnevno skuplja polovna odjeće na području Banjaluke i Sarajeva.

„Hljeb od tekstila“ je projekat koji je u julu 2015. godine pokrenula humanitarna organizacija „ADRA“ u saradnji sa NVO „Ruke“ iz Sarajeva i udruženjem građana „Mozaik prijateljstva“ iz Banjaluke.

Sa željom da pokažemo da su velike promjene moguće uz samo malo volje pokrenuli smo ovaj projekat sa minimalnim operativnim budžetom i velikom volonterskom snagom.

Projekat „Hljeb od tekstila“ je pokrenut s ciljem da obezbijedimo sredstva za samoodrživost naših javnih kuhinja.

Pored navedenog, cilj ovog projekta je i smanjenje tekstilnog otpada koji predstavlja veliku opasnost za našu životnu sredinu ali i da omogućimo zaposlenje socijalno ugroženim i drugim licima koja žive na margini društva.

Na samom početku volonteri su volonteri su prilkupljali polovnu odjeću na području Banjaluke i opštine Vogošća (Kanton Sarajevo). Bitno je istaći da je samo za mjesec dana prikupljeno više od 80 tona odjeće.

Nakon ovog koraka izvršili smo selekciju prikupljene odjeće od čega smo smo jedan dio podijelili socijalno ugroženim licima dok smo drugi dio usmjerili za prodaju u našem humanitarnom second hand šopu „Šareni ormar“. Iz neupotrebljive odjeće izdvojili smo pamučnu garderobu od koje smo počeli praviti pamučne industrijske krpe. Budući da raspolžemo velikom količinom ovakvih krpa odlučili smo da ih prodajemo jer su povoljne za upotrebu u auto servisima, teškoj, grafičkoj i metalnoj industriji tako da prihode od prodaje koristimo kao dodatni izvor finansiranja. Izrada ovih krpa predstavlja značajan potencijalni izvor profita ako uzmemo u obzir da na lokalnom tržištu ne postoji koji bi ove krpe mogao pripremati kapacitetom koji nudi naša organizacija. Veće kompanije krpe uvoze iz susjednih zemalja dok manji kupci iste kupuju od dobavljača koji ne mogu obezbjediti kontinuiranu ponudu.

U septembru 2015.godine, ADRA u BiH dobila je priliku za proširenje aktivnosti projekta “Hljeb od tekstila” kroz poseban grant za inovativne ideje ADRA-e International. Koristeći svoje tada već dvogodišnje iskustvo u društvenom poduzetništvu i iskustvo uspjeha projekta na lokalnoj osnovi, ADRA u BiH pokreće regionalni projekt recikliranja tekstilnog otpada u suradnji sa sestrinskim organizacijama u Crnog Gori i Makedoniji, i uz podršku ADRA Srbije, Slovenije i Hrvatske)

U januaru 2016 godine, počela je implementacija prvih aktivnosti jednog od prvih regionalnih projekata društvenog poduzetništva reciklaže tekstilnog otpada na Zapadnom Balkanu.

Aktivnosti regionalnog projekta uzimaju u obzir karakteristike i prilike lokalnih tržišta, te svaka organizacija implementira svoj model na terenu, ADRA BiH zadržala je i jednostavno ukrupnila prvobitni model projekta “Hljeb od tekstila”.Novi segment u projektu je uspostava kontejnera za prikupljanje odjeće, koji će biti postavljeni na unaprijed odabranim i osiguranim lokacijama koje će biti određene u saradnji sa relevantim opštinama.

Cilj nam je postaviti 20 kontejnera u dvadeset opština.

Kako možete podržati projekat "Hljeb od tekstila"

Ukoliko posjedujete odjeću koju više ne nostite i želite je donirati, možete se obratiti nama.

Informacije o lokacijama na kojima se prikuplja odjeća možete saznati putem naše fejsbuk stranice. Ili putem telefona: 033 – 832-664.

Projekat se zasniva na dobroj volji svih naših sugrađana koji žele doprinijeti ljepšoj, zdravijoj i kvalitetnijoj zajednici u Bosni i Hercegovni. Pridružite nam se i Vi. Dokažimo da tekstil može „biti“ hljeb.