Poplave u BiH - 2014

Adra je u toku katastrofalnih poplava koje su 2014. godine zadesile BiH dala svoj doprinos u 12 ugroženih opština.

U maju 2014. godine, obilne padavine u Bosni i Hercegovini prouzrokovale su katastrofalne poplave i izazvale klizišta. Poplave su uništile hiljade stambenih objekata, prisiljavajući ogroman broj ljudi da potraže alternativni smještaj raseljavajući ih širom države.

Visok nivo vode je onemogućio pristup poplavnljenim gradovima i naseljima te oštatio cjelokupnu infrastrukturu kao i obradive površine. Dostupni podaci prikazju zastrašujuću sliku oštećenja 25 000 stambenih objekata. Oko 90 000 osoba je raseljeno, dok je 25 smrtno stradalo tokom katastrofe.

Humanitarna organizacija „ADRA“ kao jedna od nevladinih organizacija koje su prve bile na terenu u prvih mjesec dana fokusirala je svoju pomoć na podmirenje neposrednih potreba stanovništa. Zajedno sa timom za uregntne intervencije timovi „ADRA“ Njemačke i „Adra“ Bosne i Hercegovine su posjetili 12 opština koje su bile najviše pogođene poplavama i klizištima.

Prikupljajući pomoć i donacije u pet skladišta koja su bila smještena u Sarajevu, Bijeljini, Banjaluci, Doboju i Derventi „ADRA“ Bosne i Hercegovine je podijelila preko 170 tona pomoći u vidu hrane, vode, higijenski sredstava, odjeće i namještaja, stavljajući poseban naglasak na socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Uz pomoć donatora „ADRA“ je učestvovala u obnovi kuća za 24 porodice. Uspjeli smo obezbijediti mašine za isušivanje, pomoću kojih smo isušili 350 domaćinstava i 42 objekta od javnog značaja koje smo pripremili za dalju sanaciju i rekonstrukciju. Pored navedenog nabavili smo i uređaje za pročišćavanje vode zahvaljujući kojima je obezbijeđena pitka voda za oko 2000 stanovnika Olova.

Zahvaljujući našim saradnicima pored navedenih vidova pomoći organizovali smo i 24 radionice psihosocijalne podrške za više od 250 stanovnka Željeznog polja. Naš tim psihosocijalne podrške svojim aktivnostima je do sada pomogao desetinama pojedinaca osnažujući ih i pomažući im da prevaziđu preživljene traume što je i bio osnovni cilj zbog kojeg smo okupili grupu stručnih lica i formirali jedan ovakav tim.

Pored navedenog organizovali smo i radionice za djecu takođe iz Željeznog Polja čija je svrha bila stvaranje mentalne otpornosti djece na promjene, podrška u procesuiranju traume te rad u borbi protiv stresa. Vještine koje su djeca stekla tokom rada vrlo brzo su pokazale pozitivne rezultate, a ono na šta smo veoma ponosni jeste činjenica da će ih djeca moći koristiti tokom cijelog života.